Thursday, December 2, 2010

Belgium/Rwanda: Uprising against tyranny and impunity in the African Great Lakes region

By Jambo News
December 1, 2010

At this crucial moment when the world is discovering the astonishing extent of crimes committed by Kagame's army in DR Congo; when courts of law have issued arrest warrants against the Rwandan dictator's collaborators; Paul Kagame has taken mockery to new heights by requesting that his victims who lost their loved ones, whether in Rwanda or in the DR Congo and who escaped by miracle, come to cheer him in Brussels. This is shocking! In view of this, the ASBL Jambo calls upon all Rwandan and Congolese communities to come and show their indignation this Saturday, 4th of December 2010 12:00 at the Avenue des Gaulois 1, 1000 Brussels, Belgium.

Au moment où le monde entier découvre avec stupeur l'étendue des crimes commis par l'armée de Paul Kagame au Congo; au moment où des juridictions ont lancés des mandats d'arrêts contre les collaborateurs du dictateur rwandais; Paul Kagame a le culot d'exiger que ceux qui ont perdu les leurs, soit au Rwanda ou en RDC et qui l'ont échappé par miracle, viennent l'acclamer à Bruxelles. C'est choquant! Par conséquent L' ASBL Jambo appelle les Rwandais et les Congolais de venir en masse et manifester leur mécontentements ce samedi 4 Déc. 2010 à 12h00 à l’Avenue des Gaulois 1, 1000 Bruxelles, Belgique.

Net op het moment waarop de wereld stomverbaasd staat bij ontdeking van de omvang van de misdaden begaan door het leger van Kagame in Congo; net wanneer de rechters arrestatiebevelen uitgevaardigen tegen de medewerkers van zijn dictatoriaal regime in Rwanda; heeft de Rwandeze president, Paul Kagame, het lef om te eisen dat slachtoffers en overlevenden van zijn gruwelijke bloedbaden, hem met open armen komen ontvangen in Brussel. Het is schokkend! Bijgevolg roept de VZW Jambo alle leden van de Rwandeze en de Congolese diaspora op om masaal te komen betogen en hun ongenoegen te uiten, deze zaterdag de 04 december 2010 om 12:00 in de Gallierslaan nr 1 te1000 Brussel, België.

DECEMBER 6th, 2010:

Jambo ASBL calls Rwandans and Congolese refugees all over in Europe to rise up against tyranny and impunity this Monday, December 6, 2010 at 12:30 o'clock in Rue Mont des Arts 1000 Brussels, Belgium. Click here to read the invitation (http://www.jamboasbl.com/invitation_EN_20101206.pdf).

L’ASBL JAMBO appelle les Rwandais et Congolais d’Europe à se soulever contre la tyrannie et l’impunité ce Lundi 6 décembre 2010 à 12h30 à Rue Mont des Arts à 1000 Bruxelles, Belgique. Cliquez ici pour lire l'invitation (http://www.jamboasbl.com/invitation_FR_20101206.pdf).

Jambo VZW roept alle Rwandezen en Congolezen van Europa op om zich te verzetten tegen de tirannie en de straffeloosheid, deze maandag 6 december 2010 om 12u30 in de Kunstbergstraat gelegen te 1000 Brussel, België. Click hier om de uitnodiging te lezen (http://www.jamboasbl.com/invitation_NL_20101206.pdf).

La "A.S.B.L." JAMBO llama a los rwandés y congoleños de Europa a luchar contra la tirania y la impunidad este Lunes 6 de diciembre de 2010 a las 12h30, Calle Mont des Arts, 1000 Bruselas, en Bélgica.

Die "A.S.B.L." (eine Gesellschaft ohne Erwerbszweck) JAMBO ruft diesen Montag den 6. Dezember, um 12h30, Mont des Arts Straße, 1000 Brüssel, in Belgien, die Ruander und Kongolesen auf, die Tyrannei und die Straffreiheit zu bekämpfen.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home